Aanvraag doen

Voor de komende jaren heeft SASS ervoor gekozen een scherpere focus aan te brengen in de onderzoeken en projecten die wij financieren.

Daarom hebben wij twee speerpunten benoemd:

  1. Het verbeteren van de positie van ernstige verkeersslachtoffers
  2. Het verbeteren van de positie van slachtoffers in de zorg

Projectaanvragen rondom deze speerpunten hebben voorrang op andere onderzoeken en projecten. Verder neemt SASS zelf het voortouw voor verdieping op deze onderwerpen.

Daarnaast zijn er nog drie categorieën slachtoffers waarvoor SASS graag aandacht zou generen. Het gaat hierbij om slachtoffers in de publieke dienstverlening, slachtoffers van huiselijk geweld en nieuwe ‘typen’ slachtoffers, zoals slachtoffers van cybercrime. Voor deze categorieën geldt dat SASS hierin zelf geen initiatief neemt voor projecten. Verder ondersteunt SASS niet gelijktijdig twee of meer projecten rondom één van deze drie thema’s.

Aanvraag voor ondersteuning

Wilt u financiële ondersteuning voor uw project of onderzoek op het gebied van slachtofferschap? Stuur dan uw aanvraag per mail naar het secretariaat SASS. Beoordeling van uw aanvraag gebeurt in de bestuursvergaderingen, die eens per kwartaal worden gehouden. Hiervoor ontvangen wij uw aanvraag graag uiterlijk twee weken voor een bestuursvergadering.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw T. Freudenberger, secretaris/penningmeester van SASS via thea.freudenberger@verenigingachmea.nl of via 06 22 21 21 43.

In het beleidsplan 2014-2018 leest u meer over onze speerpunten.