Over SASS

SASS wil een bijdrage leveren aan wetenschappelijk onderzoek en projecten naar slachtofferschap om te komen tot aanpassingen en verbeteringen van voorlichting, preventie of behandeling van slachtoffers. Daarbij hebben wij drie doelstellingen:

Slachtofferschap kan iedereen op elk moment overkomen. SASS zet zich in voor de positie van slachtoffers. SASS wil hun veerkracht en empowerment vergroten.

SASS wil een bijdrage leveren aan de (wetenschappelijke) kennis van slachtofferschap, om de positie van slachtoffers te verbeteren of om slachtofferschap te voorkomen. SASS vindt het belangrijk om in te zetten op empowerment en veerkracht van slachtoffers. De gefinancierde projecten richten zich op voorlichting, preventie of behandeling van slachtoffers. SASS is geen onderzoeksinstituut en verleent zelf geen slachtofferhulp.

De gefinancierde onderzoeken en projecten richten zich op voorlichting, preventie of behandeling van slachtoffers.  Bekijk hier de door SASS gefinancierde projecten à Link naar projecten deel.

Op 30 december 1994 werd SASS opgericht. Initiatiefnemer is de Achmea Groep, die na het tot stand komen van de fusie tussen de Avéro Centraal Beheer Groep en de Zilveren Kruis Groep op een bijzondere wijze aandacht wilde besteden aan preventie en hulp aan slachtoffers.

Begin 2000 heeft Vereniging Achmea de financiering van de activiteiten van SASS overgenomen van de Achmea Groep. Het bestuur van SASS is onafhankelijk. De bestuursleden bepalen de strategische thema’s en beslissen welke projectaanvragen worden gehonoreerd.