Over SASS

SASS wil een bijdrage leveren aan wetenschappelijk onderzoek en projecten naar slachtofferschap om te komen tot aanpassingen en verbeteringen van voorlichting, preventie of behandeling van slachtoffers. Daarbij hebben wij drie doelstellingen:

Verbeteren

Slachtoffers kunnen om allerlei redenen moeite hebben hun positie in de maatschappij te hervinden. Re-integratie van slachtoffers is dan ook een continu punt van aandacht. SASS richt zich op het bevorderen van de sociale redzaamheid van slachtoffers en het verbeteren van de hulp die zij daarbij krijgen van politie en justitie, zorginstellingen, verzekeraars en maatschappelijke hulpverlenende instanties.

Verbinden

SASS vindt het belangrijk om een brug te slaan tussen wetenschap en maatschappij. Daarom stimuleren we de vertaling van wetenschappelijke resultaten naar maatschappelijke toepassingen. Praktische toepasbaarheid van de projecten is voor ons cruciaal.

Bewust maken

Slachtoffers zijn er in alle soorten en maten. Maar dat ze slachtoffer zijn en wat dat betekent is niet altijd bekend. SASS vindt het belangrijk dat de maatschappij zich bewust is van de positie van slachtoffers. We bevorderen deze bewustwording actief door publicaties en conferenties over resultaten van onderzoek op dit gebied te ondersteunen.

 

Het idee voor SASS is ontstaan toen Zilveren Kruis en AVCB fuseerden tot Achmea. Binnen de nieuwe coöperatieve groep ontstond de behoefte om maatschappelijke betrokkenheid te tonen, anders dan door alleen te verzekeren. Daarom werd in 1994 SASS opgericht als onafhankelijk opererende stichting. De Vereniging Achmea verstrekt jaarlijks financiële middelen aan SASS.