Bestuur

SASS beschikt over een uitgebreid netwerk in de wetenschappelijke wereld, de verzekeringsbranche, de politiek, het ambtelijk apparaat en een grote variëteit aan hulpverlenende instanties. Het bestuur is samengesteld vanuit een diversiteit van nauwe contacten in de benoemde velden.

Leden

De heer A.P.J. Höppener, voorzitter

  • Voormalig bestuurder gezondheidszorg
  • Diverse advies en andere functies in de gezondheidszorg

Mevrouw M.J.T. Martens

  • Lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

Mevrouw drs. T. Freudenberger, Secretaris/Penningmeester

  • Manager Communicatie bij Vereniging Achmea

De heer T.J.H. Woudstra

  • Voormalig directeur Directeur Achmea Claims Organisatie

 

Toehoorders namens Achmea

De heer O. Gerrits

  • Directeur Zorginkoop Zilveren Kruis

Mevrouw K. Bos

  • Directeur Schade Particulieren Achmea