Focus

De projecten die SASS sinds 1994 financieel heeft ondersteund, hebben vele facetten van slachtofferschap geraakt. Voor de komende jaren heeft SASS een aantal domeinen geprioriteerd. Bewust is gekozen om het aantal beperkt te houden, om daarmee een scherpere focus aan te kunnen brengen.

De twee speerpunten zijn:

  1. Het verbeteren van de positie van ernstige verkeersslachtoffers
  2. Het verbeteren van de positie slachtoffers in de zorg

Voor deze twee categorieën slachtoffers neemt SASS ook zelf proactief het voortouw voor projecten gericht op verdieping en empowerment.

Daarnaast ziet SASS nog drie andere categorieën slachtoffers waarvoor aandacht gewenst is. Hierin neemt SASS zelf minder het initiatief voor projecten. Dit betreft projectvoorstellen op het terrein van:

  1. Slachtoffers in de publieke dienstverlening
  2. Slachtoffers van huiselijk geweld
  3. Nieuwe type slachtofferschap, zoals slachtofferschap door cybercrime

Er zullen niet gelijktijdig twee of meer projecten financieel gesteund worden rondom één van deze drie thema’s.

In het beleidsplan 2014-2018 wordt een nadere toelichting op de prioriteiten voor de periode 2014-2018 gegeven.