Werkwijze SASS

Vier keer per jaar komt het bestuur van SASS bijeen en beoordelen de bestuursleden de projectaanvragen. Deze projectaanvragen worden ingediend via een aanvraagformulier met een begroting van het project.

De bestuursleden toetsen of de projectaanvragen aansluiten bij de strategische thema’s van SASS.
Andere criteria voor toetsing van projectaanvragen zijn:

  1. Betreft de aanvraag vernieuwend (wetenschappelijk) onderzoek of een innovatief project?
  2. Is het project gericht op voorlichting en preventie?
  3. Is het project oplossingsgericht en praktisch toepasbaar?
  4. Is het project geen herhaling of verdieping van bestaand onderzoek?
  5. Wordt over het project begrijpelijk en aansprekend gecommuniceerd?

Doe hier een aanvraag voor financiering.