Privacybeleid

SASS respecteert uw privacy. Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt, en stellen alles in het werk om uw privacy te beschermen. ​Met dit privacy statement willen wij u duidelijk maken waarom wij bepaalde informatie verzamelen, hoe wij uw privacy beschermen, en onder welke voorwaarden wij de informatie aan u verstrekken.

Waarom vragen wij uw gegevens?

De gegevens die op deze website gevraagd worden, zoals e-mailadressen gebruiken wij niet voor andere doeleinden dan uitsluitend voor de website.

Hoe beschermen wij uw privacy?

Achmea Holding N.V. (inclusief alle Achmea-bedrijven) handelt volgens de Wet bescherming persoonsgegevens, die eisen stelt aan het gebruik van informatie die tot personen herleidbaar is. Wij hebben de verwerkingen van persoonsgegevens gemeld bij het College bescherming persoonsgegevens. Deze meldingen zijn opgenomen op de website van het CBP. De meldingen staan vermeld onder home/openbare registers/register meldingen /zoeken/naam = Achmea.

Verder volgt Achmea de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen, die door het Verbond van Verzekeraars en de Nederlandse Vereniging van Banken is opgesteld en sinds 3 februari 2003 van kracht is en te vinden is op: www.verzekeraars.nl. Onder publicaties/gedragscodes/gedragscodes verzekeraars.