Afgerond in 2017

Educatief project herstelrecht: Als ik je zie, dan groet ik je

Bij herstelrecht staat, anders dan bij strafrecht, niet de dader maar het slachtoffer centraal. De dader moet de schade bij het slachtoffer herstellen. Maar hoe doe je dat? In de documentaire ‘Als ik je zie, dan groet ik je’ onderzoekt filmmaakster Julia Roeselers hoe om te gaan met jeugdige delinquenten, hun slachtoffers en hun omgeving. Uit deze film komt nu een educatief traject voort.

Stichting Restorative Justice Nederland werkt samen met Viewpoint Productions aan een project over herstelrecht binnen het jeugdstrafrecht. Basis vormt de documentaire ‘Als ik je zie, dan groet ik je’ van filmmaakster Julia Roeselers. Zij was zelf slachtoffer van een overval en maakte naar aanleiding daarvan een film over mensen die ervaring hebben met strafrecht, jeugdcriminaliteit en restorative justice, ofwel herstelrecht.

Kennis rondom herstelrecht bevorderen

De film wordt ingezet op voorlichtingsbijeenkomsten voor slachtoffers en daders en bij de training van professionals. Daarnaast is naar aanleiding van de film een lespakket ontwikkeld. Er zijn trainingen voor politie, officieren van justitie en strafrechtadvocaten en ‘train-de-trainer-modules’ voor hulpverleners en ervaringsdeskundigen. Doel van het educatieve traject is de kennis rondom herstelrecht in Nederland te bevorderen.

Bekijk hier de gehele documentairefilm.

Het educatieve- en informatieve traject van de film beoogt de kennis rondom herstelrecht in Nederland te bevorderen.

SASS ondersteunt dit initiatief met een subsidie van € 50.000

Ga naar overzicht »