Afgerond in 2017

Ervaringen van slachtoffers van kinderporno in kaart

Over de gevolgen van seksueel weten we veel. Maar wat zijn de gevolgen als er van dit misbruik ook beelden worden gemaakt die (online) verspreid worden? Daarover is aanzienlijk minder bekend. Daarom start het Canadian Centre for Child Protection een survey onder inmiddels volwassen slachtoffers van kinderporno.

In de vragenlijst is onder meer aandacht voor de aard van het misbruik, de relatie tussen slachtoffer en dader en de manier en het moment waarop het misbruik en het gemaakte materiaal aan het licht kwamen. Verder wordt gevraagd naar de psychische, lichamelijke en sociale gevolgen die het misbruik, de verspreiding van de beelden, de hulpverlening en de eventuele rechtsgang daarna hebben gehad.

Het Canadian Centre for Child Protection heeft de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen gevraagd om deel te nemen aan de werkgroep. De overige leden van de werkgroep komen uit Canada, Amerika, Engeland en Duitsland. De vragenlijst wordt internationaal uitgezet. Om de drempel voor deelname voor Nederlandse slachtoffers te verlagen, is de vragenlijst naar het Nederlands vertaald. Voor de data-analyse worden de antwoorden terugvertaald naar het Engels.

Onderzoek naar de extra dimensie

Wanneer seksueel misbruik op beeld is vastgelegd en online verspreid, voegt dat een extra dimensie toe aan het trauma van de slachtoffers. Afbeeldingen van het misbruik blijven voortbestaan. Daardoor kunnen slachtoffers het misbruik niet afsluiten. Ook moeten ze leven met de wetenschap dat veel mensen getuige van het misbruik zijn en daar zelfs plezier aan beleven. Internationaal gezien is weinig expertise over het omgaan met trauma’s die hier het gevolg van zijn. Op basis van de uitkomsten van dit onderzoek wordt bepaald welke best practices breder moeten worden gedeeld en welke veranderingen in beleid, wetgeving en hulpverlening nodig zijn om slachtoffers beter te kunnen helpen.

SASS ondersteunt dit initiatief met een subsidie van € 10.000

Ga naar overzicht »