Project in uitvoering

Kinderen uit de knel

Kinderen uit de knel na een vechtscheiding

Zo’n 16.000 kinderen per jaar hebben te maken met een vechtscheiding, vaak met grote gevolgen. Kinderen van vechtscheidende ouders kampen dikwijls met angst en depressie, gedragsproblemen, sociale problemen en een laag zelfbeeld. Bovendien heeft bijna de helft van deze kinderen een verhoogd risico op een posttraumatische stressstoornis (PTSS). Kinderen uit de Knel lijkt een goede aanpak om conflicten binnen vechtscheidingen te verminderen. Onderzoekers van de Viersprong, Kenter Jeugdhulpen de Radboud Universiteit brengen in kaart of de resultaten duurzaam zijn.

Kinderen uit de Knel is een groepsinterventie voor ouders en kinderen die tot doel heeft te zorgen voor minder conflicten tussen ouders en minder stress bij kinderen. De resultaten van de aanpak zijn veelbelovend. Maar nog niet bekend is in hoeverre de conflicten ook na afronding van de interventie verminderen. Ook zijn er aanwijzingen dat een klein deel van de kinderen mogelijk niet profiteert van Kinderen uit de Knel. Het is belangrijk om meer zicht te krijgen op deze doelgroep om verdere psychosociale problemen te voorkomen.

De onderzoekers gaan daarom in kaart brengen in hoeverre ouders verandering rapporteren tot zes maanden na het volgen van Kinderen uit de Knel. Verder onderzoeken ze in hoeverre veranderingen bij ouders samenhangen met veranderingen bij kinderen. Voorspelt een afname van conflicten tussen ouders de PTSS-scores van de kinderen?

Lijdensdruk verminderen

De onderzoekers willen de resultaten van dit onderzoek vertalen naar concrete adviezen voor de praktijk om zo de zorg voor slachtoffers van vechtscheidingen te verbeteren, zowel in de lotgenotengroep waarin kinderen ervaringen en tips kunnen delen, als in de therapeutische groep waarin thematisch gewerkt wordt aan het scheidingsverhaal dat kinderen hebben meegemaakt. Op die manier willen de onderzoekers de zorg voor gezinnen die te maken hebben met een vechtscheiding verbeteren, de lijdensdruk voor kinderen en ouders verminderen en de financiële en maatschappelijke gevolgen beperken.

SASS ondersteunt dit onderzoek met een subsidie van € 30.000

Ga naar overzicht »