Project in uitvoering

Mediation in partnergeweldzaken

Europese mediationgids getest in Nederland

 In 2016 is in het kader van een EU onderzoeksproject in zes landen een Europese handleiding opgesteld met standaards die gelden voor mediation in het strafrecht bij partnergeweld. Deze handleiding is nog niet uitgetest. Nu het gebruik van herstelrechtelijke interventies als mediation en conferencing ook in zaken van partnergeweld in Nederland toenemen, is het tijd voor een pilot met deze mediationgids. Onderzoeker Annemieke Wolthuis voert de pilot uit in samenwerking met Katinka Lünnemann van het Verwey-Jonker Instituut.

Het project betreft het gebruik van de Europese gids ‘Restorative Justice and domestic violence’ door mediators in het strafrecht. Kern van de handleiding is terug te brengen tot drie grondbeginselen:

  1. Mediators dienen kennis te hebben van de complexiteit van geweld in intieme relaties.
  2. Mediators moeten duidelijk bevestigen dat geweld in intieme relaties een strafbaar feit is.
  3. Voorbereiding van de mediation moet plaats vinden via aparte face-to-face gesprekken.

De handleiding bevat vervolgens per fase van de mediation regels en adviezen. De vragen van het testonderzoek zijn: Is de gids een bruikbaar instrument voor de mediators? Worden de belangen van slachtoffer en dader goed behartigd? Is de praktijkgids bruikbaar voor de Nederlandse situatie? Of is wellicht aanpassing nodig?

Slachtoffers (en daders) van partnergeweld, die via mediation in gesprek willen met de ander als onderdeel van een strafzaak, vormen de doelgroep. Een goed gebruik van de handleiding door mediators en verwijzers moet bijdragen aan hun welzijn. Het project van Wolthuis en Lünnemann is gericht op mediators en mediatonbureaus om hen te trainen in het gebruik van de mediationgids en hun kennis over partnergeweld te vergroten. Juiste kennis is noodzakelijk omdat anders mediation in geval van partnergeweld kan leiden tot hervictimisatie van het slachtoffer, zowel door herhaling van partnergeweld, als victimisatie door een niet goed uitgevoerde mediation.

Eigenwaarde versterkt

Een adequate mediation (geborgd door Europese normen) vergroot de kans dat slachtoffers kiezen voor mediation. Als de training en de handleiding succesvol blijkt, kan mediation vaker adequaat ingezet worden in partnergeweldzaken. Slachtoffers krijgen de ruimte om in een veilige omgeving hun verhaal te vertellen aan de partner. Dit versterkt de eigenwaarde van de slachtoffers, waardoor zijn beter in staat zijn hun eigen leven vorm te geven. Daders leren bovendien verantwoordelijkheid te nemen voor het geweld.

SASS ondersteunt dit onderzoek met een subsidie van € 23.250

Ga naar overzicht »