Project in uitvoering

Niet wegkijken bij seksueel misbruik

Enige tijd geleden kwam een vrouw van in de 40 bij documentaireproducent Moondocs omdat zij aandacht wilde vragen voor seksueel misbruik en de inzichten die zij in jaren van verwerking had gekregen. Moondocs besloot een film en een internetplatform te ontwikkelen over het gegeven dat er altijd mensen in de buurt waren die een vermoeden moeten hebben gehad dat er misbruik plaatsvond. En dat deze mensen bewust of onbewust weggekeken hebben.

32% van de kinderen in Nederland krijgt te maken met seksueel geweld. In alle gevallen zijn er mensen in de buurt die iets kunnen doen tegen het misbruik, maar vaak kijken deze mensen weg. Met het project ‘Stond erbij, Keek ernaar?’ wil Moondocs bewerkstelligen dat mensen signalen van slachtoffers eerder herkennen en ingrijpen.

‘Stond erbij, Keek ernaar?’ wil de patronen in de kring rondom een slachtoffer van seksueel misbruik inzichtelijk maken. Wat maakt het moeilijk te geloven dat misbruik onder je eigen ogen gebeurt? Ben je zelf misschien onderdeel van een patroon? Waarom praat iemand voor zichzelf de situatie goed? Door de patronen te ontrafelen en in beeld te brengen wil Moondocs bewustwording creëren, zodat mensen de volgende keer niet wegkijken. Op die manier wordt de positie van slachtoffers verbeterd.

Stoppen van misbruik

‘Stond erbij, Keek ernaar?’ bestaat uit een documentaire, waarin de hoofdpersoon haar verhaal doet en de dader aan het woord komt, en een website waar geduid wordt hoe de patronen werken. Onderzocht wordt of ook ervaringen van andere slachtoffers en daders toegevoegd kunnen worden. Verder zijn op de website verwijzingen te vinden naar Slachtofferhulp Nederland en Centrum Seksueel Geweld, die zich aan het project hebben gecommitteerd. Met elkaar willen zij inzichtelijk maken hoe de kring rondom slachtoffers een rol kan spelen in het stoppen van misbruik.

SASS ondersteunt dit onderzoek met een subsidie van € 50.000

 

Ga naar overzicht »