Project in uitvoering

Online informatiecentrum voor getraumatiseerde kinderen en hun verzorgers

De veerkracht versterken van kinderen en jongeren die te maken hadden met traumatische gebeurtenissen en de drempel verlagen om hulp te vragen. Dat is het doel van het online informatiecentrum dat Stichting Centrum ‘45/Arq wil opzetten.

Stichting Centrum ‘45/Arq werkt bij dit initiatief nauw samen met andere instellingen en teams die gespecialiseerd zijn in traumagerichte behandelingen voor kinderen en jongeren. Samen werken ze aan het online informatiecentrum, waarbij verschillende functies worden ingezet, zoals app, online chat en een helpdesk. Verder moet er een koppeling komen met social media, zodat het informatiecentrum optimaal toegankelijk wordt.

Het informatiecentrum richt zich zowel op enkelvoudig trauma als complexe traumaproblematiek en schenkt in het bijzonder aandacht aan kinderen en jongeren die huiselijk geweld meemaken, of die eerder in hun leven traumatische gebeurtenissen hebben meegemaakt. Naast de slachtoffers kunnen straks ook professionals, verwijzers en financiers hier informatie vinden over trauma, traumabehandeling en psychotraumacentra.

Impact van het centrum

Met het online informatiecentrum wil Stichting Centrum ‘45/Arq de vindbaarheid en de toegankelijkheid van deskundige hulp voor getraumatiseerde kinderen en jongeren vergroten. Ook gezinsleden die dat nodig hebben kunnen bij het centrum terecht. De informatie is goed te vinden en up-to-date en geeft een idee van reacties die vaak voorkomen bij psychotrauma. Verder zijn er mogelijkheden om vragen te stellen, zowel voor de kinderen als voor ouders en professionals.

SASS ondersteunt dit initiatief met een subsidie van € 140.000.

Ga naar overzicht »