Project in uitvoering

Seksueel trauma en early EMDR

Vaak wordt mensen na trauma geadviseerd op eigen kracht en met steun van de omgeving te herstellen, waarbij stressreacties worden gemonitord om zo nodig tijdig behandeling te kunnen inzetten. Watchful waiting heet dat. Het Centrum Seksueel Geweld (CSG) in het UMC Utrecht vraagt zich af of dat genoeg is na seksueel trauma. Uit onderzoek blijkt dat seksueel trauma een aanzienlijk hoger risico geeft op een Post Traumatische Stress Stoornis (PTSS) vergeleken met andere trauma’s. CSG Utrecht wil samen met CSG Zuid-Holland onderzoeken of een vroege behandeling met EMDR PTSS kan voorkomen.

Nederland telt jaarlijks 100.000 nieuwe slachtoffers van seksueel geweld. Speciaal voor hen is het Centrum Seksueel Geweld opgezet, verspreid over 16 locaties in het land. Slachtoffers van recent seksueel geweld krijgen hier medische zorg en forensisch onderzoek. Daarnaast biedt CSG watchful waiting. Nu blijkt uit onderzoek van het CSG Utrecht dat 39% van de slachtoffers na watchful waiting alsnog moet worden behandeld voor Post Traumatische Stress Stoornis (PTSS). Er is dan ook behoefte aan onderzoek naar vroegtijdige interventies voor slachtoffers van seksueel geweld om PTSS en andere klachten te voorkomen.

Belang van vroegtijdige interventie

CSG Utrecht wil samen met CSG Zuid-Holland onderzoeken of het vroegtijdig aanbieden van Eye Movement Desentization and Reprocessing (EMDR) het ontstaan van PTSS kan voorkomen. Patiënten die instemmen met deelname aan het onderzoek worden ingeloot voor Early EMDR of watchful waiting. De betrokken onderzoeker gaat de klachten van de patiënten monitoren en de effecten van Early EMDR en watchful waiting vergelijken.

Doel van het onderzoek is minder slachtoffers met PTSS na seksueel geweld, door vroegtijdige traumabehandeling in te zetten. Het CSG wil zo het aantal slachtoffers dat in de ziektewet terecht komt beperken, de behoefte aan langdurige psychologische hulp minimaliseren, de psychologische hulpverlening efficiënter organiseren en psychiatrische opnames voorkomen.

SASS ondersteunt dit initiatief met een subsidie van € 60.000

Ga naar overzicht »