Project in uitvoering

Slachtoffers aan het woord

Naar een meer open cultuur bij medische fouten
Slachtoffers in de zorg zijn een onderbelichte groep. Wat betekent het als je in een ziekenhuis te maken krijgt met een calamiteit of medische fout met grote fysieke, mentale of sociaal-emotionele gevolgen? Dat wil prof. dr. C. Wagner, hoogleraar Patiëntveiligheid aan het VUmc, onderzoeken, in samenwerking met het NIVEL, Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg.

Doel van het onderzoek is meer inzicht te krijgen in de behoefte van slachtoffers van een calamiteit in een ziekenhuis, direct na de gebeurtenis en op de langere termijn. Verder wil de onderzoeksgroep weten wat het effect is als ziekenhuizen aan de slachtoffers terugkoppelen wat ze verbeterd hebben en er meer openheid is over de calamiteit. In het project wordt samengewerkt met drie academische centra en drie andere ziekenhuizen die willen leren van fouten en calamiteiten.

Voor het project worden de verhalen van achttien slachtoffers en hun naasten beschreven op basis van diepte-interviews. Tijdens de interviews staan hun behoeften centraal. De vraag is wat hen heeft geholpen of zou hebben geholpen om de gebeurtenis te verwerken, welke rol openheid van zorgverleners hierbij speelt en of publieke openbaarmaking van calamiteiten hun positie versterkt. Slachtoffers worden betrokken bij de uitvoering, analyse en rapportage van het onderzoek. Daardoor wordt hun perspectief gewaarborgd.

Meer begrip voor het slachtoffer
Het onderzoek stimuleert een meer open cultuur in het melden en leren van fouten in de zorg. Zorgprofessionals en bestuurders krijgen meer inzicht in het perspectief van slachtoffers. Zij kunnen met deze kennis de procedures in de eigen instelling verbeteren en begeleiding faciliteren. Verder zullen de resultaten bestuurders helpen hun visie op openheid en openbaarmaking te formuleren en uit te dragen. De positie van slachtoffers wordt sterker als zorgprofessionals vanuit begrip het slachtoffer tegemoet treden en bereid zijn te luisteren en te ondersteunen waar mogelijk.

SASS ondersteunt dit onderzoek met een subsidie van € 75.000.

Ga naar overzicht »