Project in uitvoering

Slachtoffers op het Kruispunt

Hoe verhalen slachtoffers over hun verkeersongeluk?

Het verkeer eist jaarlijks honderden slachtoffers. Veel aandacht gaat daarom uit naar maatregelen om het aantal verkeersongelukken te reduceren. Maar net zo belangrijk is de vraag welke impact een verkeersongeval heeft op slachtoffers en nabestaanden en hoe we de positie van deze mensen kunnen verbeteren. Dr. Pauline Aarten van het International Victimology Institute Tilburg (INTERVICT) gaat op zoek naar de antwoorden.

Een ernstig verkeersongeval kan fysieke impact hebben in de vorm van langdurig of blijvend letsel. Verder kan het directe financiële gevolgen hebben, zoals schade, maar ook indirecte financiële gevolgen, bijvoorbeeld door inkomensderving. Daarnaast kan een verkeersongeval impact hebben op het psychologisch functioneren. Veel slachtoffers en nabestaanden lopen een traumatische stoornis op.

Het verkeersongeluk zin en betekenis geven is dan ook voor veel slachtoffers en nabestaanden erg belangrijk. Ze zoeken naar een verklaring voor dat wat gebeurt is. Dit kan slachtoffers helpen met hun coping van een dergelijk ongeluk.  Zo’n verklaring vindt plaats in verhalen. Ook de manier waarop slachtoffers en nabestaanden de reactie op hun slachtofferschap ervaren, verwerken ze in verhalen. Met name de reactie van de autoriteiten en het rechtsbestel is daarbij van belang, maar ook de reactie van de eigen omgeving.

Plaats in het levensverhaal

Daarom heeft Dr. Pauline Aarten een onderzoekslijn opgezet die gebruik maakt van narratieve technieken om de ervaring van slachtoffers te onderzoeken. Het doel van dit project is tweeledig. Ten eerste wil Aarten meer inzicht krijgen in de manier waarop slachtoffers en nabestaanden het verkeersongeval en de reacties plaatsen in hun levensverhaal. Het tweede doel van dit onderzoek is de positie van deze slachtoffers en nabestaanden te versterken. Het onderzoek moet leiden tot aanbevelingen voor wetgeving en beleid. Ook komen er aanbevelingen voor de hulpverlening, zodat de hulp beter is toegesneden op de behoeften van slachtoffers en nabestaanden.

SASS ondersteunt dit onderzoek met een subsidie van € 51.500

Ga naar overzicht »