Project in uitvoering

Spreek je uit!

Chat voor jonge slachtoffers van geweld en misbruik

Veel kinderen en jongeren die slachtoffer zijn van geweld, misbruik of uitbuiting vragen nooit of pas na lange tijd hulp. Angst, schaamte en schuldgevoel weerhouden hen ervan. Intussen duurt het geweld voort en woekeren de trauma’s door. De impact wordt steeds groter. Fier wil, in samenwerking met het Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel, een chat opzetten om kinderen en jongeren te ‘verleiden’ eerder met hun verhaal te komen en hulp te accepteren.

Kinderen en jongeren zijn veel online. Bellen en mailen is uit, ze communiceren via sociale media en chats. Daarom wil Fier, landelijk expertise- en behandelcentrum op het gebied van geweld in afhankelijkheidsrelaties, een chatfunctie ontwikkelen om zo laagdrempelige hulp te bieden die aansluit bij de wereld van kinderen en jongeren. Fier heeft al goede ervaring met een chatfunctie waarop zij e-mental health aanbiedt voor volwassenen. Steeds meer mensen maken daar gebruik van. In 2017 had Fier gemiddeld 225 chatcontacten per week.

Het team dat de e-mental health verzorgt, is steeds meer tijd kwijt aan deze ‘first response’. Gezien de grote behoefte onder jonge slachtoffers aan anonieme chatgesprekken, gaat Fier een jaar lang professionele ‘first response’ aanbieden en daarmee de noodzaak van (financiering van) deze hulpverlening aantonen om kinderen en jongeren te helpen en te beschermen.

Het zwijgen doorbreken

De chat die Fier voor ogen staat biedt een unieke kans om in contact te komen met jonge slachtoffers en zo persoonlijke en maatschappelijke schade te beperken. Met het project ‘Spreek je uit!’ wil Fier investeren in een methodiek die onder meer leidt tot het stoppen van het geweld en het doen van aangifte. De chat is daarvoor de ingang. De eerste stap om geweld en uitbuiting te doorbreken is het zwijgen doorbreken.

SASS ondersteunt dit project met een subsidie van € 55.000,-

Ga naar overzicht »