Project in uitvoering

VerkeersOngevallenProtocol

Meer aandacht en veiligheid door protocol

De gemeente Amsterdam is één van de weinige gemeenten die beschikt over een protocol voor afhandeling van dodelijke en ernstige ongevallen. Adviesbureau DTV Consultants heeft dit protocol in opdracht van de gemeente beoordeeld. De evaluatie was voor het bureau de inspiratiebron voor de ontwikkeling van een standaard VerkeersOngevallenProtocol, in overleg met slachtoffers, wegbeheerders, verkeersveiligheidsauditoren, politie en Vereniging Nederlandse Gemeenten.

Doel van het project ‘VerkeersOngevallenProtocol’ is drieledig. Allereerst wil het bureau vanuit gemeenten of andere wegbeheerders aandacht genereren voor het slachtoffer of de nabestaanden van een dodelijk of ernstig ongeval. Verder moeten wegbeheerders na het ongeval de (infrastructurele) situatie zo snel mogelijk analyseren en quickwins realiseren om nieuwe ongevallen te voorkomen. Ten derde heeft het project tot doel te leren van verkeersongevallen en te zorgen dat oorzaken op andere locaties worden aangepakt.

DTV Consultants wil in overleg met betrokkenen een voorstel voor een standaard VerkeersOngevallenProtocol ontwikkelen. Het protocol regelt de samenwerking tussen politie en wegbeheerder wanneer een verkeersongeval heeft plaatsgevonden. Vijf aspecten worden in het protocol beschreven: communicatie, condoleance, oordeel over de infrastructuur, ontwerp van aanpassing van de infrastructuur en realisatie van de aanpassing. DTV Consultants begeleidt de implementatie van het protocol in minimaal drie gemeenten en levert een blauwdruk voor implementatie bij andere wegbeheerders.

Snelle aanpak verkeersonveilige situaties

Het project biedt een protocol voor verkeersongevallen waarin communicatie met en ondersteuning van slachtoffer en nabestaanden centraal staat. De wegbeheerder neemt de verkeersonveiligheid en slachtoffers serieus en handelt daar ook naar door een snelle en gestructureerde aanpak van verkeersonveilige situaties. Door de locatie van het ongeval direct aan te pakken en te leren van het ongeval kunnen nieuwe verkeersongevallen mogelijk worden voorkomen.

Dit project wordt uitgevoerd in samenwerking met en mede gefinancierd door gemeente Tilburg, gemeente Alphen aan den Rijn en gemeente Velsen.

SASS ondersteunt dit project met € 25.000,-

Ga naar overzicht »