Project in uitvoering

Doe het zelf? Afwikkeling letselschade zonder belangenbehartiger

Maar liefst een derde van de letselschadeslachtoffers wikkelen op eigen kracht hun schade af. Ze maken daarbij geen gebruik van een belangenbehartiger zoals een rechtsbijstandsverzekeraar, letselschadekantoor of advocaat. Amsterdam Centre for Comprehensive Law van de Vrije Universiteit en Slachtofferhulp Nederland onderzoeken de ervaringen van deze groep.

Over de ervaringen van de ‘doe-het-zelvers’ in de letselschade is nog heel weinig bekend. Er is nog niet eerder onderzoek naar deze groep gedaan. Dat is een groot gemis, want het gaat om aanzienlijk deel van de letselschadeslachtoffers. Daarbij is bekend dat afwikkeling van letselschade een lange en belastende ervaring kan zijn. Bovendien kunnen negatieve ervaringen goed herstel in de weg staan. Slachtofferhulp Nederland en de Vrije Universiteit hebben daarom de handen ineen geslagen om de positie van letselschadeslachtoffers te verbeteren. Samen zoeken ze antwoorden op de volgende vragen:

  • Hoe ervaren letselschadeslachtoffers de afhandeling als zij de schade zelf afwikkelen?
  • Waarin hebben professionele belangenbehartigers een meerwaarde voor deze slachtoffers?

Vertaling naar kieswijzer

Slachtofferhulp Nederland is bezig een online ‘Kieswijzer Letselschade’ te ontwikkelen voor letselschadeslachtoffers. De uitkomsten van het onderzoek worden gebruikt voor deze kieswijzer. Het onderzoek draagt dan ook rechtstreeks bij aan de ondersteuning van letselschadeslachtoffers.

De kieswijzer helpt de slachtoffers bij hun keuze wel of niet een belangenbehartiger in de arm te nemen. Slachtoffers die dat wel doen, worden ondersteund bij de keuze van een belangenbehartiger en geïnformeerd over de manier waarop zij mondig gebruik kunnen maken van zijn of haar diensten. Slachtoffers die besluiten de schade zelf af te wikkelen, vinden in de kieswijzer de informatie die zij hiervoor nodig hebben.

SASS ondersteunt dit initiatief met een subsidie van € 130.800

Ga naar overzicht »