Project in uitvoering

E-bike-ongevallen bij ouderen

Het aantal fietsongevallen in Nederland neemt toe, ook die met e-bikes. Daarbij zijn de gevolgen van ongevallen met e-bikes vaak groter dan die met gewone fietsen. Vooral oudere fietsers hebben een relatief hoog risico op een ongeval. Wat is de impact van een ongeval met ebikes bij ouderen op slachtoffers en hun naasten? Wat zijn hun zorgbehoeften? En hoe kunnen deze ongevallen voorkomen of de gevolgen ervan beperkt worden? Daarover gaat deze studie onder leiding van dr. Lilian Vloet, lector Acute Intensieve Zorg aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. 

Een recente studie uit 2017 laat zien dat slachtoffers met een e-bike-ongeval verschillen van patiënten die een ongeval hebben met een gewone fiets. Zo raakten de e-bikers significant ernstiger gewond, hadden zij ernstiger schedel-hersenletsel en ernstiger letsels aan het gezicht en aan armen en benen. Ook worden slachtoffers van een e-bike-ongeval langer opgenomen in een ziekenhuis en vaker geopereerd.

Er is echter weinig bekend over de sociale impact van een ongeval met de e-bike bij oudere verkeerslachtoffers. Opname in een ziekenhuis heeft vaak een significante impact op het leven van de oudere en gaat vaak gepaard met fysiek functieverlies. Verder leidt een ziekenhuisopname van ouderen tot een toename van gevoelens van angst, waardeverlies en gebrek aan autonomie. Dat is dus dubbele pech.

Impact op leven en zorgbehoefte

De doelstelling van het onderzoeksproject is het in kaart brengen van de impact van een fietsongeval met de e-bike op het leven en de zorgbehoefte van de oudere en zijn directe omgeving. Hiermee wil dr. Vloet en haar onderzoeksgroep de positie van deze kwetsbare groep versterken. De studie leidt tot aanbevelingen voor slachtoffers en hun informele netwerk. Verder moet het onderzoek leiden tot aanbevelingen voor preventie van ongevallen en reductie van de gevolgen.

SASS ondersteunt dit onderzoek met een subsidie van € 89.700

Ga naar overzicht »